Projecte Llàtzer. Emergència assitencial

En estos moments difícils que el COVID19 ens ha portat les urgències assistencials es multipliquen, posant al límit els nostres recursos i capacitat assistencial. I no estem parlant de llocs remots en països llunyans. És moment en què cadascun de nosaltres des del nostre àmbit pensem de quina manera podem ajudar per a eixir d'aquesta situació.

La capacitat d'organització, gestió, recursos o distribució del teixit empresarial i civil és enorme i per tant canalitzar les possibles accions, des d'estocs, excedents o donacions pot ser una enorme eina per a contribuir a atendre aquesta emergència.

Per això llancem este projecte Lázaro, amb un objectiu molt concret: Posar en contacte les necessitats assistencials concretes que ens traslladen ONG assistencials amb entitats que vulguen atendre-les.

Fem doncs una crida a les entitats assistencials al fet que ens traslladen a través del correu de solidaridad@carreradeempresasvalencia.com les seues necessitats concretes, indicant el seu nom (web i cif), destinataris/projecte i àmbit d'actuació. entidades asistenciales a que nos trasladen a través del correo de solidaridad@carreradeempresasvalencia.com sus necesidades concretas, indicando su nombre (web y cif), destinatarios/proyecto y ámbito de actuación.

I a les empreses perquè revisen les necessitats que es traslladen i pugues indicar-nos també a través del mail solidaridad@carreradeempresasvalencia.com l'acció que poden emprendre.

Una vegada produït el "match" posarem en contacte a l'empresa i l'entitat perquè gestionen l'acció.

#AidRunnker #BeRunnker

caValencià