20 gener, 2020

Sostenibilitat

Des de l'organització de la Carrera de les Empreses volem comprometre'ns a treballar per un esdeveniment cada vegada més sostenible, incorporant de manera gradual totes les mesures que siguen possibles fins a aconseguir un objectiu de ser un “residu zero” en el termini de tres edicions.

Hem de ser autocrítics en la revisió de l'impacte ambiental i de generació de fem per a la ciutat que els esdeveniments, com el nostre, generen: bosses, papers per a la promoció d'aquest, dorsals, material esportiu, milers i milers de gots, fem…

És per això que des de la carrera de les empreses volem comprometre'ns a estudiar les accions que permeten avançar cap a esdeveniments més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Per a això treballarem en dues línies:

- La selecció de proveïdors i materials dels productes amb els quals treballem que generen un menor impacte ambiental.
- La revisió de la mena de productes, serveis i protocols de l'esdeveniment per a estudiar les seues substitució per equivalents més sostenibles.

A) Selecció de proveïdors. Incorporant el menor impacte ambiental del producte o servei oferit pel proveïdor com una de les variables que determinen la selecció del proveïdor.

- Buscar col·laboradors que incidisquen en aquesta línia de sostenibilitat tractant que el seu impacte en la col·laboració amb l'esdeveniment reflectisca aquest compromís.
- Valorar la selecció dels nostres proveïdors incorporant criteris de sostenibilitat.

B) Revisió de protocols i productes i serveis oferits. Implementant accions concretes, que anirem ampliant, entre les quals es troben:

- Reduir la promoció en suport paper.
- Prevaldre els productes reutilitzables a l'hora de plantejar els suports de marxandatge, regals o promocions amb què treballem.
- Incrementar la cura en la recollida de residus i neteja ulterior a l'esdeveniment, incorporant col·laboradors que faciliten la neteja i recol·lecció dels residus.
- Estudiar alternatives més sostenibles per a la gestió dels avituallaments.

caValencià