17 gener, 2020

Inscripcions i cronometratge

El servei d'inscripcions i cronometratge pot ser prestat per la mateixa empresa o per entitats diferents per a cadascun dels lots. Es tracta d'una carrera amb dues distàncies 10k i 5k.

LOT 1 INSCRIPCIONS:
El servicio de inscripciones debe permitir la inscripción por categorías de equipos e individual, una aproximación sujeta a posibles variaciones sería:

10K PER EQUIPS
· Parella masculina
· Parella femenina
· Parella Mixta
· Trio masculí
· Trio femení
· Trio mixt
· Quartet masculí
· Quartet femení
· Quartet mixt

10K INDIVIDUAL
· Lliure masculí
· Lliure femení

5K POR EQUIPOS
· Parella masculina
· Parella femenina
· Parella Mixta
· Trio masculí
· Trio femení
· Trio mixt
· Quartet masculí
· Quartet femení
· Quartet mixt

         5K INDIVIDUAL

       · Lliure masculí
       · Lliure femení

A l'hora de realitzar la inscripció tant els participants individuals com els participants per equips puguen indicar com és l'empresa per la qual corren, l'equivalent a la clàssica opció de “clubs”, que també pot incorporar-se si es desitja però que és secundària respecte a la categoria empresa per a aquesta carrera, de manera que puga establir-se rànquings de participació per empreses, o comparacions per sectors d'activitat. 

El sistema ha de permetre:

  • Formes de pagament: Pagament mitjançant targeta bancària valorant-se altres alternatives de pagament com a transferència, paypal i/o bizum.
  • Inscripció de múltiples equips i persones per entitat. Possibilitat que un representant de l'empresa puga inscriure als diferents equips que participen des de la seua entitat. Sent aquest un aspecte crític per a facilitar la inscripció de les entitats participants, que a vegades compten amb un volum elevat d'inscrits. El procediment habitual és oferir la possibilitat de descarregar un formulari Excel o similar amb els camps d'inscripció necessaris perquè el responsable de l'empresa recopile les inscripcions i puga el mateix formalitzar les inscripció de la totalitat dels participants de la seua entitat així com la configuració dels seus equips.
  • Facturació. Generació automàtica de factures per a aquelles entitats que ho desitgen automatitzant el procés per al promotor. 
  • Promocions: Possibilitat d'establir promocions si es desitja per a un determinat col·lectiu. Per exemple per volum d'inscrits, per fidelitat a corredors de passades edicions, per col·laboracions amb altres carreres, per sortejos i promocions digitals etc. 
  • Segmentació de preus. Possibilitat de segmentar preu, per exemple en franges temporals d'inscripció. Ex. De tal dia a tal dia X€.
  • Possibilitat de enviaments informatius als inscrits: recordatoris de data, notícies, canvis, etc.
  • Contratación de otros servicios vinculada a la inscripción: Posibilidad de incluir en el servicio de inscripción la contratación de otros servicios, por ejemplo reportaje audiovisual, personalización camiseta, etc.

LOT 2. CRONOMETRATGE:
El servicio de cronometraje mediante chip incorporado al dorsal con sistema homologado por la RFEA, debe ofrecer clasificaciones al menos para cada una de las categorías indicadas, valorándose que se pueda ofrecer un servicio de comparación entre empresas por sectores.
El sistema de medición al menos debe contar con dos tomas de tiempo, a la finalización y pase medio, valorándose su ampliación.

ALTRES ASPECTES QUE ES VALORAREN
– Difusió de l'esdeveniment entre la base de dades de la plataforma.
– Cualquier otro servicio propuesta que repercuta en una mejora del servicio ofrecido a los corredores.

Si estàs interessat envia'ns el teu pressupost, amb les especificacions de la teua proposta i una breu presentació de la teua signatura i treballs similars compras@gruponostresport.com

caValencià